گنجینه تصاویر شهدا

به عشق سیدنا و قائدنا حضرت امام خامنه ای {روحی له الفداء}

گنجینه تصاویر شهدا

به عشق سیدنا و قائدنا حضرت امام خامنه ای {روحی له الفداء}

طبقه بندی موضوعی

۲۹ مطلب با موضوع «لشگر 33» ثبت شده است

سخنان تاریخی شهید آوینی

درباره شهید طمراس چگینی

و دلاوران لشگر اسلام ناب محمّدی {ص} :


دریافت 

به یاد امام و شهدا

به یاد یل ایلیاتی دلاور

بسیجی و پاسدار قهرمان

"شهید طمراس چگینی"

اسطوره های دفاع مقدس

فرماندهان طرح و عملیات

لشگر ۳۳ حضرت المهدی

{عجل اللّه تعالی فرجه الشریف}

سردار محبوب لشگر ۳۳

"شهید خلیل مطهرنیا"

عملیات کربلای پنج

 

دریافت

شب جمعه به یاد امام و شهدا

به یاد سردار محبوب جبهه ها

"شهید خلیل مطهرنیا"

سردار محبوب لشگر ۳۳

"شهید حاج علی اکبر رحمانیان"

عملیات والفجر هشت


دریافت

اسطوره دفاع مقدس

سردار دلاور جبهه ها

"شهید حاج علی اکبر رحمانیان"

به عشق شهدای گمنام

به یاد بسیجی دلاور

"شهید سید حسین حسینی مزیدی"

به عشق شهدای گمنام

به یاد بسیجی دلاور

"شهید سید عباس حسینی مزیدی"

یک جمع تکرار نشدنی

اسطوره های گردان فجر

گردان نبردهای عاشورایی

گردان خط شکن و سرافراز تاریخ دفاع مقدس

لشگر ۳۳ حضرت المهدی {عجل اللّه تعالی فرجه الشریف}

به عشق شهدای گمنام

به یاد بیسیمچی شهید

بسیجی دلاور

"شهید کریم آزادیان"

شب جمعه به یاد امام و شهدا

سالار گردان فجر

اسطوره جبهه ها

فرمانده مقتدر و دلاور

افتخار جاودانه حزب اللّه

"شهید مسلم رستم زاده"

شب جمعه به یاد امام و شهدا

به یاد برادران شهید

افتخار سپاه اسلام ناب محمّدی {ص}

"شهید حسین اسلامی"

"شهید جلیل اسلامی"

دریافت

متن کامل وصیتنامه

"شهید حسین اسلامی"

معاون طرح و عملیات

لشگر ۳۳ حضرت المهدی {عجل اللّه تعالی فرجه الشریف} :

اسطوره گمنام

استاد اخلاق

افتخار حزب اللّه

"شهید حسین اسلامی"

بخش هایی از وصیتنامه

"شهید جلیل اسلامی"

اولین فرمانده گردان فجر:

شب جمعه به یاد امام و شهدا

به یاد اسطوره دفاع مقدس

فرمانده فاتح القلوب

گردان سراسر افتخار فجر

"شهید جلیل اسلامی"

به یاد شهدای گمنام

به یاد جاویدالاثر

"شهید حسن (سعید) بادرام"

به یاد شهدای گمنام

به یاد معلم بسیجی

افتخار حزب اللّه

"شهید محمد بادرام"