گنجینه تصاویر شهدا

به عشق سیدنا و قائدنا حضرت امام خامنه ای {روحی له الفداء}

گنجینه تصاویر شهدا

به عشق سیدنا و قائدنا حضرت امام خامنه ای {روحی له الفداء}

طبقه بندی موضوعی

۵۲ مطلب با موضوع «دفاع مقدس از حرم» ثبت شده است

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید مجید خدمت"

"شهید ابراهیم خلیلی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید رضا رضائیان"

"شهید محسن حججی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید سید مصطفی شاهمرادی"

"شهید حسین بواس"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید عبدالکریم چاروسه"

"شهید علی یزدانی"

رزمنده دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"حاج رمضانعلی خلیلی"

"شهید رسول خلیلی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید محمد علی ملک"

"شهید سید محمد حسین میردوستی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید محمد ابراهیم همت"

"شهید مصطفی صدرزاده"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید حسین اجاقی"

"شهید هادی شجاع"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید محمد رضا مهرپاک"

"شهید احمد محمد مشلب"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید فخرالدین مهدی برزی"

"شهید عباس دانشگر"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید حیدر عبدوس"

"شهید صالح حسن زاده"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید احمد کاکا"

"شهید داوود نریمیسا"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید خیراللّه صفری زاده"

"شهید مصطفی خلیلی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید مرتضی جاویدی"

"شهید سید رضا طاهر"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید ابراهیم هادی"

"شهید محمد هادی ذوالفقاری"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید احمد نیکجو"

"شهید محمد بلباسی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید ترحم فلاحوند"

"شهید سعید مسلمی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید حسین طاهری"

"شهید محمد زهره وند"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید محمد جواد روزی طلب"

"شهید احسان فتحی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید ابوالقاسم بوذری"

"شهید میلاد بدری"