گنجینه تصاویر شهدا

به عشق سیدنا و قائدنا حضرت امام خامنه ای {روحی له الفداء}

گنجینه تصاویر شهدا

به عشق سیدنا و قائدنا حضرت امام خامنه ای {روحی له الفداء}

طبقه بندی موضوعی

۵۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دفاع مقدس از حرم» ثبت شده است

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید حمید کیهانی"

"شهید سید مصطفی صادقی

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید ابراهیم هادی"

"شهید محمد هادی ذوالفقاری

پدر = رزمنده دفاع مقدس

پسر = شهید مدافع حرم


"حاج علی دهقان امیری"

"شهید محمد رضا دهقان امیری

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


به یاد دو طلبه شهید

"شهید صادق مداح"

"شهید محمد امین کریمیان

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید اسماعیل فرخی نژاد"

"شهید خلیل تختی نژاد

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید مجید خدمت"

"شهید ابراهیم خلیلی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید رضا رضائیان"

"شهید محسن حججی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید سید مصطفی شاهمرادی"

"شهید حسین بواس"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید عبدالکریم چاروسه"

"شهید علی یزدانی"

رزمنده دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"حاج رمضانعلی خلیلی"

"شهید رسول خلیلی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید محمد علی ملک"

"شهید سید محمد حسین میردوستی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید محمد ابراهیم همت"

"شهید مصطفی صدرزاده"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید حسین اجاقی"

"شهید هادی شجاع"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید محمد رضا مهرپاک"

"شهید احمد محمد مشلب"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید فخرالدین مهدی برزی"

"شهید عباس دانشگر"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید حیدر عبدوس"

"شهید صالح حسن زاده"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید احمد کاکا"

"شهید داوود نریمیسا"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید خیراللّه صفری زاده"

"شهید مصطفی خلیلی"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید مرتضی جاویدی"

"شهید سید رضا طاهر"

شهیدِ دفاع مقدس

شهیدِ مدافع حرم


"شهید ابراهیم هادی"

"شهید محمد هادی ذوالفقاری"